Kronhusets historia:

Kronhuskvarteret: Ett stenkast från Gustaf Adolfs Torg ligger Kronhuskvarteret. Här står Göteborgs äldsta profana hus, det ståtliga Kronhuset. Huset började byggas 1642 på order av Krigskollegium i Stockholm och stod färdigt 1654. Den ursprungliga användningen var som artilleri- och spannmålshus för militären.

De lägre byggnaderna i kvarteret, Kronhusbodarna, tillkom efter de stora stadsbränderna i mitten på 1700-talet.
Den västra längan är byggd som material- och vagnshus. Den östra längan byggdes för Artilleriets pistol- och klensmeder svarvare, sadel- och stockmakare. Kronhusbodarna restaurerades i början på 1970-talet, som numera inhyser hantverksbodar med bl.a glas, keramik, läder, choklad och klockor.

Kronhuset, ursprungligen Giötheborgz Tyghuhs, är en stor, röd tegelbyggnad i Västra Nordstaden i Göteborg. Huset uppfördes under åren 1642-1654 med holländsk prägel, och är Göteborgs äldsta profana icke bostadsbyggnad. Möjligen är de ursprungliga ritningarna gjorda av den kungliga arkitekten Simon de la Vallée. Kronhuset användes först som tyghus (tyg i detta sammanhang=krigsmateriel), det vill säga som lager för garnisonens tygmateriel så som kanoner och uniformer men även som matförråd för spannmål. På platsen för huset låg tidigare stadens äldsta kyrkogård.

Kung Karl den X kommer till Kronhuset. Riksdagen sammankallades i Göteborg den 4 januari år 1660 av Karl X Gustav, och Kronhuset fick då fungera som rikssal. Del av bottenvåningen hade inretts med bänkar, klädda i svart tyg liksom även väggarna. Kung Karl X Gustav avled därefter hastigt i det Torstenssonska palatset och den då fyraårige arvprinsen utropades den 1 mars som Sveriges konung efter ett riksdagsbeslut. Kronhusteaterns första Gycklarspel ”För ung för att va´ Kung” tar sin utgångspunkt från denna historiska händelse.

Kronhusområdet brann 1746 och 1758, då alla byggnader förstördes, utom just Kronhuset.

Den 9 december 1927 övergick ägandet av Kronhuset från staten till Göteborgs stad, för att användas som museum. Efter en omfattande restaurering återinvigdes Rikssalen i Kronhuset av kung Gustav VI Adolf den 17 maj 1957. Restaureringen kostade en miljon kronor och bekostades av donationsmedel. Kronhuset är byggnadsminne sedan den 24 oktober 1968. Higab är fastighetsägaren och GWO, Göteborgs Wind Orchestra (före detta GöteborgsMusiken), hyr huset sedan 1998. Lokalerna och den vackra rikssalen används främst som konsertlokal under resten delen av året. Besök GWOs hemsida.

Denna webbplats använder cookies. Mer information

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, och genom att använda webbplatsen eller trycka på OK tillåter du detta.

Stäng